Sibbo: Högstadiet och gymnasiet övergår till distansundervisning, biblioteken stänger

Bild: Kristoffer Åberg

Sibbo kommun meddelar om en rad åtgärder för att bromsa spridningen av coronaviruset.

Den grundläggande utbildningens årskurser 7–9 och gymnasiets årskurser 1–2 övergår till distansundervisning. Ändringen berör inte studentskrivningarna.

Om eleven önskar närundervisning erbjuds den i skolan. De som vill ha närundervisning ombeds att anmäla om det via Wilma. Elever som undervisas på distans kan äta i sin egen skola.

Alla anvisningar angående undervisningen sänds via Wilma till både elever och vårdnadshavare. I anvisningarna, som läraren ger, framgår skoldagens innehåll och uppgifter. Om familjen inte har möjlighet att använda Wilma sköts kontakten per telefon.

Om elevens böcker, dator eller övrigt skolmaterial har blivit kvar på skolan kontaktar eleven eller vårdnadshavaren klassläraren eller gruppledaren.

Däremot fortsätter närundervisningen som normalt i förskolorna och grundskolornas årsklasser 1–6.

Daghemmen har öppet normalt medan den öppna småbarnspedagogik som kommunen ordnar ställs in. Dit hör klubbverksamheten och den tillfälliga vården.

Ungdomslokalerna stängs

Kommunen har beslutat att stänga även ungdomslokalerna Nickby ungdomsgård Unkan och Söderkulla ungdomsutrymme Pleissi till slutet av april.

Grupperna inom specialungdomsarbetet tar en paus.

Det uppsökande ungdomsarbetet fortsätter och ungdomsarbetarna kan kontaktas bland annat per telefon och sociala medier.

Biblioteken stängs. Nätbiblioteket och e-tjänsterna kan användas på webbsidan helle.finna.fi. Bibliotekets kundtjänst ger råd och anvisningar om hur man kan utnyttja bibliotekstjänsterna när biblioteken är stängda per telefon 09 2353 6003. Avgifter som förorsakas av stängningen krävs inte av kunderna.

Sibbo Instituts undervisning avbryts

Sibbo kommun har även bestämt att Sibbo Instituts undervisning inställs fr.o.m. måndagen den 16 mars till slutet av april. Enda undantaget är integrationsundervisningen som fortsätter planenligt.

Om det är möjligt förlängs institutets vårtermin.

Alla åtgärder gäller från och med måndagen den 16 mars och är i kraft till slutet av april.

Här kan du läsa Sibbo kommuns info i sin helhet.

Mer läsning