Sibbo har lägst andel arbetslösa, Lovisa går framåt starkast – så minskar arbetslösheten i östra Nyland

JOBB. Antalet arbetslösa minskar såväl i Borgå och Lovisa som i hela Finland. Bild: Mikael Nybacka

Jämfört med i fjol har arbetslösheten minskat både i Borgå och Lovisa. Farten avtar i Borgå medan minskningen varit kraftigare i Lovisa. Trots det har Lovisa procentuellt sett de flesta arbetslösa av kommunerna i östra Nyland.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland har kommit ut med nya arbetslöshetssiffror. De visar att även om arbetslösheten fortfarande minskar sker det inte i samma takt som förr. I Borgå fanns det...