Sibbo grundar grupphem för unga flyktingar

Sibbo kommun grundar ett familjegrupphem i Nickby för de unga flyktingar som annars hade tvingats flytta bort. Saken blev klar på måndagen.

De elva ungdomar som beviljats uppehållstillstånd och som annars skulle vara tvungna att flytta bort från Sibbo ska flytta till ett familjegrupphem. Social- och hälsovårdsutskottet beslutade att man grundar grupphemmet på sitt möte på måndagen den 23 oktober.

Ungdomarna har tidigare bott i ett familjegrupphem i Mårtensby som upprätthållits av en privat serviceproducent. Kommunen har sagt upp sitt avtal med serviceproducenten från och med december eftersom NTM-centralen inte ersätter kostnader till kommunen från och med det. Då man pratade med ungdomarna önskade alla att de skulle få stanna i Sibbo – där de bland annat har inlett sin skolgång, fått hobbyer och vänner och skapat goda relationer till stödfamiljer.

Det nya familjegrupphemmet startar den 1 december, där kommunen hyr lokaler på Handelsgränden i Nickby centrum. Alla som flyttar till grupphemmet är under 17 år gamla.

Vid NTM-centralens och kommunens förhandlingar har man kommit fram till en lösning där kommunen grundar hemmet och NTM-centralen ersätter kommunen för kostnaderna. Avtalet är i kraft till slutet av 2018.