Sibbo gjorde överraskningsbesök i privata vårdhem

GRANSKNING. Sibbo gjorde oanmälda besök i privata vårdhem. Bild: Arkiv / Kristoffer Åberg

Kommunen utförde oannonserade kontrollbesök i privata vårdhem och hittade inget att anmärka på.

Socialmyndigheterna i Sibbo kommun utförde i februari oannonserade kontrollbesök i privata vårdhem i kommunen. Under dessa kontrollbesök granskade man verksamheten i vårdhemmen och hittade inget att anmärka på, meddelar man i ett pressmeddelande från kommunen.

I meddelandet konstaterar man att privata vårdhem har lyfts fram i medierna på grund av missförhållanden, och att det ledde till beslutet om att utföra oannonserade kontrollbesök. De saker som man fäste uppmärksamhet vid under kontrollbesöken var hur bra personalens arbetsscheman stämde och huruvida personalstyrkan var tillräcklig under arbetsskiften.

Under kontrollbesöken kunde man konstatera att personalmängderna motsvarade dem som angavs i dimensioneringen enligt tillstånd. Även invånare och anhöriga som var på plats intervjuades i samband med besöken. Ingen av de intervjuade hade något särskilt att anmärka på. Vårdhemmens lokaler var välstädade och allt i verksamheten verkade vara i ordning.

Med andra ord hittade man under besöken inget att anmärka på.

Kommunen har redan tidigare haft tät samarbete med aktörer som driver vårdhem. Samarbetet kommer att fortsätta även i framtiden. Personalen i privata vårdhem har till exempel utbildats tillsammans med kommunens personal och kommer också under det här året att få liknande utbildning.

Vårdhemsenheter samlar också regelbundet in kundrespons. Vid behov går man även igenom responsen med representanter av antingen den boendes hemkommun eller av Sibbo kommun. Vårdhemsaktörerna följer kriterierna i kvalitetsprogrammet månatligen och reder ut alla eventuella problem som förekommer i till exempel verksamhet, samarbete med de närstående, motion utomhus eller vård- och serviceplanen.

Därtill arrangerar kommunen i maj en anhörigkväll för personer som har en närstående i en privat vårdenhet. Även chefer i de privata enheterna bjuds i till tillställningen. Mötet har som mål att förstärka gemenskapen mellan kommunen och privata vårdhem.

Socialmyndigheterna i Sibbo kommun kommer också att få utbildning när regionförvaltningsverket i Södra Finland ordnar utbildning för kommunerna på östra Nyland. Utbildningens tema är hur man övervakar den privata verksamheten.

Mer läsning