Sibbo går in för vecka-vecka-system på andra stadiet

Eleverna på andra stadiets skolor i Sibbo går på måndag in för turvis närundervisning och distansstudier. Bild: Ksf-arkiv/Kristoffer Åberg

På måndag går eleverna på andra stadiets skolor i Sibbo in för ett vecka-vecka-system, meddelar Sibbo kommun. Det innebär turvis närundervisning och distansstudier.

– Den långvariga distansundervisningen börjar synas i elevernas lärresultat, säger bildningsdirektör Jukka Pietinen i ett pressmeddelande.

Bakom beslutet ligger också oro för elever i svagare ställning, och genom att införa ett alternerade system med när- och distansundervisning kan undervisningen ordnas på ett coronasäkert sätt. Enligt Pietinen minskar samtidigt de olägenheter som distansundervisningen orsakar eleverna.

I gymnasierna betyder vecka-vecka-systemet i praktiken att då årskurs 1 har närundervisning studerar årskurs 2 på distans och tvärtom.

Sibbo har redan tidigare beslutat att ordna delvis närundervisning för gymnasieeleverna som förbereder sig inför studentskrivningarna. Abiturienterna fortsätter ännu med närundervisning men för säkerhets skull övergår de till distansundervisning två veckor innan studentskrivningarna inleds.

Eleverna får detaljerad information om de praktiska arrangemangen direkt via skolorna.