Sibbo gamla kyrka andas medeltida historia

Under sommarmånaderna står Sibbo gamla kyrka öppen för besökare. Nyfikna kan passa på att uppleva den medeltida stämningen genom att göra ett spontanbesök eller ta del av någon av sommarens många konserter eller gudstjänster.

Det är strålande sol och dörrarna till Sibbo gamla kyrka står på vid gavel för att varm luft ska få flöda in. Vid hjältegravarna intill klockstapeln håller några församlingsarbetare på att plantera nya blommor. Detta är säkra tecken på att kyrkans sommarsäsong står runt hörnet. Kyrkan som i princip är stängd under hela vinterhalvåret då den saknar egen uppvärmning vaknar verkligen till liv under sommaren.

– Vi håller gudstjänster här från midsommar framåt. Det är alltid speciellt att få börja den här korta sommartiden i den här kyrkan. Här känner man historiens vingslag på ett alldeles speciellt sätt, säger kyrkoherde Helene Liljeström.

BARNDOMSKYRKOR. Kyrkoherde Helene Liljeström är född och uppvuxen i Sibbo. – Jag känner väldigt varmt för den gamla och nya kyrkan. De är mina barndomskyrkor, säger hon. Bild: Kristoffer Åberg

Under sommarmånaderna flyttas gudstjänsterna från Sibbo kyrka till den gamla kyrkan. Det ordnas konserter under torsdagskvällar och kyrkan är också en populär vigselkyrka.

– Vi brukar uppmana hugade vigselpar att vänta tills juni för då är det ännu ganska kallt här. Men ibland händer det ändå att någon absolut vill bli vigda redan under sista veckorna i maj, säger Liljeström.

Unik medeltida kyrka

Sibbo gamla kyrka är en vacker gråstenskyrka som har fått sitt namn av S:t Sigfrid. Kyrkan restes under mitten av 1400-talet av okända byggmästare.

– Det finns ett antal kyrkor som är byggda i samma stil. Den här kyrkan har släktskap med gråstenskyrkorna längs sydkusten i Helsinge, Pyttis, Pernå, och Borgå. Man vet inte exakt vilka kyrkobyggarna var. Men man antar att de har kommit från Nordtyskland, säger Liljeström.

Trots likheter med de andra gråstenskyrkorna utmärker sig ändå Sibbo gamla kyrka från både dem och andra medeltida kyrkor i Finland. Det som gör Sibbo gamla kyrka speciellt är att koret längst fram i kyrkan är byggt i tre skepp eller valv medan resten av kyrkan är indelad i två skepp.

– Det är ganska ovanligt. Om det var lika antal skepp genom hela kyrkan kunde man ha pelarna placerade på ett annat sätt. Nu är pelarna i mitten av kyrkan, vilket betyder att till exempel brudparen inte kommer rakt in i kyrkan utan de kommer från ena sidan av pelaren.

I kyrkan ryms ett hundratal personer och eftersom pelarna är står mitt i kyrkan finns det ställen varifrån man inte kan se predikstolen eller altaret.

– Man får försöka hitta en sådan plats så att man ser vad som händer, säger Liljeström.

Andas historia

Kyrkan var ursprungligen katolsk då den byggdes före reformationen, vilket märks bland annat av altaret och krucifixet. Men också av de röda målningar som pryder väggarna och takvalven. Målningarna har troligen gjorts av en konstnär i slutet av 1400-talet berättar Liljeström.

– De är väldigt fina. Men i något skede i historien har man tyckt att kyrkorna ska vara enkla och inte vara utsmyckade. Då har man täckt över målningarna genom att vitkalka hela kyrkan, vilket betyder att det var vitt. Senare har man hackat bort kalken för att få fram målningarna igen.

På vissa håll i kyrkan kan man ana att det finns delar av målningarna som inte är synliga. Men det mesta har man lyckats ta fram och bevara.

– På något sätt upplever jag starkt när jag kommer hit att vi är ett led i en lång kedja av människor, av församlingsmedlemmar som kommit hit med sin glädje och sorg. Det känner jag väldigt bra här, säger Liljeström.

Ny kyrka byggdes

På andra sidan åkern står den betydligt större Sibbo kyrka som invigdes 1885. Liljeström berättar att den byggdes dels för att den gamla kyrkan upplevdes vara för liten då församlingen växte, dels oroade man sig för att den skulle rasa då man hittat några sprickor. Efter att Sibbo kyrka stod klar togs den gamla kyrkan ur bruk.

– Kyrkan hade en förnedringsperiod häremellan. Men sen insåg man värdet av att bevara den.

FÅGELBO. Eftersom kyrkans dörrar står öppna under dagarna händer det att fåglar flyger in i kyrkan. En gång hade en duva byggt bo ovanför vapnet. När sedan Liljeström stod i predikstolen tog duvan sikte på henne och dök nära hennes huvud för att flyga vidare till sitt bo. – Den tyckte jag var för nära. Det var dråpligt när jag såg den stora fågeln komma. Bild: Kristoffer Åberg

Det var Sibbo Hembygdsforskningsförening som påbörjade restaureringsarbetet under 1930-talet och hade som mål att rädda kyrkan. Församlingen återställde sedan kyrkan i så gott som ursprungligt skick och underhållet fortsätter än idag. 

Unikt kyrkolandskap

Kyrkan är ett populärt besöksmål för turister och församlingsborna visar gärna upp sin kyrka när de har gäster på besök berättar Liljeström.

– Sibbo gamla kyrka är väldigt kär för Sibboborna. Den är betydelsefull och vi är stolta över vår medeltida kyrka och den speciella stämningen som finns här.

Under sommarmånaderna har församlingen en guide i bägge kyrkorna. I prästgården finns också ett sommarcafé.

– Det är bara att komma hit. Det är väldigt speciellt att ha kyrkor så här nära varandra.

– Man kan stanna på någondera parkeringsplats om man kommer med bil och gå pilgrimsstigen som går över åkern via prästgården på en kaffe till den andra kyrkan. Då upplever man hela det här kyrkolandskapet som är ganska unikt, säger Liljeström.