Sibbo fullmäktige godkände bokslutet – resultatet blev 0,2 miljoner euro

Bild: Arkiv

Fullmäktige behandlade bokslutet för i fjol på sitt möte i går.

Resultatet för kommunens räkenskapsperiod 2018 var 0,2 miljoner euro och överskottet blev 1,5 miljoner euro. Årsbidraget var 7,4 miljoner euro. Sibbo uppvisar ett positivt resultat redan för fjärde året i rad.

– Tacket för det enastående resultatet går åter till Sibboborna som är flitiga och tar hand om sina inkomster. Intäkterna från kommunalskatten överskred det förutspådda. I stället överskred kommunens omkostnader det som ursprungligen budgeterats. Man måste hålla sig till budgeten i fortsättningen, säger fullmäktigeordförande Heikki Vestman.