Sibbo fördelar coronapengar till skolorna över hela läsåret

Jan-Erik Holmkvist i Söderkulla skola berättar att coronastödet används så att en lärare fick fler undervisningstimmar, och till deltidsanställningen av ännu ett skolgångsbiträde. Bild: Kristoffer Åberg

Pandemin sliter på både lärare och elever. Sibbo har i likhet med andra kommuner fått extra statligt stöd för att möta utmaningarna. Än glöder kämparandan även om tröttheten smyger sig på.

I somras beviljades Sibbo drygt 300 000 euro för den grundläggande utbildningen och 20 000 euro för småbarnspedagogiken. Pengarna kommer från Undervisnings- och kulturministeriets öronmärkta tilläggsr...