Sibbo Energi sänker elpriserna som stöd till hushåll under coronaepidemin

ÖVERFÖRINGSPRISET SJUNKER. Det går bra för Sibbo Energi och moderbolaget i Kervo. Nu får kunderna glädje av det genom en sänkning av avgiften för elöverföringen. Bild: Kristoffer Åberg

Välkommen nyhet i hushållskassorna bland bolagets kunder. Tio procent av kostnaderna skalas bort.

Styrelsen för Sibbo Energi beslöt på onsdagen att sänka avgifterna för elöverföring med i snitt 10 procent.

Kervo Energi, där Sibbo Energi ingår som ett dotterbolag, meddelar på sin webbsajt att sänkningen var planerad till årsskiftet.

– Men på grund av coronakrisen träder den ikraft från och med första juni i år, uppger bolaget i meddelandet.

Ärendet sägs ha blivit berett i styrelsen under våren. Prissänkningen är möjlig eftersom bolagets ekonomi är god. En orsak är Sibbo, där antalet invånare och företag har ökat kraftigt de senaste åren. Tillväxten har gjort att Sibbo Energis kundvolym har vuxit med 12 procent, och den överförda energimängden med 35 procent sedan 2015. En positiv tillväxt finns i också Kervo. Dessutom har räntenivån gått ner. Parallellt med detta har prisnivån till kunderna ändå successivt höjts de senaste årtiondena. Senast höjdes de år 2017 med fyra procent, motiverade av investeringar i elnätet. Det har gett bolaget ett rejält överskott i kassan.

En av dem som offentligt ifrågasatt bolagets prispolitik är Sibbo kommunfullmäktiges ordförande Heikki Vestman. För ett par dagar sedan uppmanade han i Söderkullas offentliga Facebook-grupp Sibbo Energi och styrelserna i Sibbo och Kervo att sänka priset för elöverföring.

Det är inte rätt att mitt i en ekonomisk kris samla inkomster via ett naturligt monopol.

"Sibbo Energis elöverföringspriser har stigit konstant de senaste åren. Sibbo Energi har åren 2017 och 2018 gett moderbolaget Kervo Energi en miljon euro i intäkter.

Enligt Vestman är summan är iögonenfallande, i relation till att bolagets totala omsättning för verksamheten är 8,8 miljon euro.

"Det är inte rätt att mitt i en ekonomisk kris samla inkomster via ett naturligt monopol" skriver Vestman, bara en dag innan beskedet om sänkningen utannonserades.

En kund kan fritt välja att köpa el från vilket bolag som helst. Däremot är det inte möjligt för kunden att konkurrensutsätta elöverföringen, som är bunden till det bolag som ansvarar för den på orten. Elöverföringsbolagen har monopolställning och deras verksamhet övervakas av Energimyndigheten. Myndigheten har fastställt en skälig avkastning för elöverföringsavgifterna under en fyraårig tillsynsperiod.

Eldistributionsnätet i Kervo består redan nu nästan helt av jordkabel. Priserna i Kervo har varit lägre i Sibbo.

För en typisk lägenhets- eller småhuskund (elförbrukning 5000 kWh/år) innebär prissänkningen en årlig besparing på cirka 18 euro i Kervo och cirka 45 euro i Sibbo. För en typisk elvärmekund (elförbrukning 18000 kWh/år) är den årliga besparingen cirka 33 euro i Kervo och cirka 78 euro i Sibbo.

Mer läsning