Sibbo donerar gamla datorer

PASSA PÅ. De Sibbobor som önskar sig en bärbar dator kan passa på nu när kommunen skänker bort ett femtiotal använda datorer. Bild:

Sibbo ger bort gamla och använda bärbara datorer som kommunen inte längre använder. Datorerna doneras till privatpersoner eller föreningar med Sibbo som hemort.

Det finns totalt ungefär 50 dylika datorer. De är försedda med enbart Linux-datasystem. Datorerna har ingen garanti och kommunen ger inte heller användarstöd. Minnet har raderats av datasäkerhetsskäl.

– Vi donerar hellre apparaterna än kasserar dem, säger Chief Digital Officer Ethel Eriksson.

Alla sibbobor kan skriftligen ansöka om en bärbar dator. En kort ansökan skickas per e-post till carola.juselius@sibbo.fi eller per post Carola Juselius, Sibbo kommun, PB 7, 04131 SIBBO senast den 9 juni.

I ansökan räcker det med en kort beskrivning om vem som ansöker om datorn och till vilket ändamål. Även kontaktuppgifter behövs.

Kommunen är personligen i kontakt med dem som får en dator.