"Sibbo borde se mig som en resurs"

EN MORS LOTT. – Det är min livsuppgift att göra allt jag kan för att mitt barn ska få ett bra liv, säger Sibbomamman Susan som har en trettonåring i konstant behov av stöd. Nu har Sibbo kommun plötsligt dragit in närståendestödet som är livsviktigt för familjen.Bild: Kristoffer Åberg

Sibboledningen lyfter bonusar och dunkar varandra i ryggen för fjolårets miljonplus i kommunens kassa. "Är det på vår bekostnad?" frågar sig Susan som inte längre får närståendestöd för att hjälpa sin neuropsykiatriskt långtidssjuka trettonåring att klara vardagen.