Sibbo bäst i klassen, igen

VALLOKAL. Bild: Harriet Bruce

Fler östnylänningar har gått till valurnorna det här riksdagsvalet än för fyra år sedan. Bara i Lappträsk har röstningsaktiviteten sjunkit, en aning.

Både i Sibbo och i Borgå når man upp till ett valdeltagande som ligger över landets medeltal som är 72 procent.

I Sibbo har hela 77,7 procent av de röstberättigade avlagt sin röst, det är ett ännu bättre resultat än för fyra år sedan.

I Borgå var valdeltagandet vid riksdagsvalet 73 procent, också det mycket högre än för fyra år sedan.

I Lovisa når man inte över medeltalet men överträffar sin egen procent för fyra år sedan. 69,1 procent av alla röstberättigade Lovisabor har utnyttjat sin rösträtt.

I Lappträsk röstade 68 procent vid riksdagsvalet 2015 och 67,8 procent i årets riksdagsval.

Mer läsning