Sibbo Apotek premieras för sin tillgänglighet

Apotekaren Hans Fock fick på onsdag ta emot SIbbo kommuns första utmärkelse för aktörer som främjat tillgänglighet för alla invånare. Bild: Stina Jäderholm

Det renoverade apoteket får Sibbo kommuns första tillgänglighetsutmärkelse.

Sibbo Apotek i Nickby har beviljats Sibbo kommuns utmärkelse "Tillgänglighet betjänar alla". Utmärkelsen delas ut för första gången av rådet för personer med funktionsnedsättning och Näringsenheten i Sibbo kommun. Sibbo Apotek var enda sökande.

Enligt Jukka Suhonen, tillgänglighetssakkunnig vid enheten Handikappservice, har apoteket de senaste åren gjort flera åtgärder som ökat tillgängligheten.

- Sibbo Apotek har renoverats och servicen har utvecklats till att bli mer användarvänlig, säger Suhonen.

År 2017 gjorde Sibbo Apotek omändringar i affärslokalen för att göra det lättare för kunderna att röra sig med rollator och barnvagn. Även belysningen har förbättrats. Mellanväggarna har fått akustikskivor för att öka hörbarheten och ge kunderna ökad integritet när de sköter sina ärenden.

Utöver den fysiska miljön har apoteket satsat på servicen. På Sibbo Apotek undviker man konsekvent att klistra lappen med doseringsdirektiv över läkemedelsförpackningarnas punktskrift för synskadade.

I december 2020 öppnade företagaren ett nätapotek, där kunderna kan beställa och betala alla produkter. Det går också att få hemleverans.

- Apotekets satsningar är viktiga för funktionshindrade och underlättar vardagen för var och en, säger Tuula Räikkönen, ordförande för Rådet för personer med funktionsnedsättning.

På onsdagen uppvaktades apotekaren Hans Fock av Jukka Suhonen, Tuula Räikkönen och näringschef Elina Duréault med blommor och gåvokort till en lokal restaurang.