Sibbo anställer fler lärare

Sex månaders lön är den summa som Sibbo kommun måste betala till läraren som inte fick fast anställning. På tisdagen tog styrelsen ställning till lärarsituationen, och nu inrättas nya tjänster.

Förvaltningsdomstolen slog tidigare fast att Sibbo kommun måste betala sex månaders lön i ersättning till en lärare eftersom det inte fanns grund för återkommande tidsbundna arbetsavtal. Läraren borde ha anställts på tillsvidareavtal.

Det är Sipoon Sanomat som skriver om fallet. Tidningen konstaterar också att förvaltningsdomstolen slog fast att kommunen måste betala 3 000 euro i rättegångskostnader till Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ.

Kommunen anställde läraren fyra gånger på tidsbundna avtal mellan 2013 och 2017. Senare, i augusti 2017, anställde man en annan lärare på tillsvidareavtal till nästan samma uppgifter. OAJ uppger till SS att det inte är ett isolerat fall i Sibbo, och att åtminstone ett annat fall snart dyker upp i rätten. Gemensamt är att kommunen gett läraren tidsbundna avtal, för att till sist anställa någon annan på tillsvidareavtal.

– Sibbo har många lärare på tidsbundna avtal. De borde gås igenom noggrant och man borde granska grunderna, säger OAJ:s chefsjurist Erkki Mustonen till SS.

På tisdagen tog Sibbo kommunstyrelse ställning till lärarsituationen.

– Situationen har granskats och kommunstyrelsen beslöt att inrätta sammanlagt 21 tjänster eller befattningar inom bildningsväsendet från och med den 1 augusti. Tidigare tidsbundna anställningar ändras till anställningar tillsvidare, säger ordförande Kaj Lindqvist (SFP).

I ärendet inför beslutet konstateras att personalstyrkan inte är tillräcklig för kommunens behov under kommande år.