SFP:are i Sibbo stöder inte sin egen kandidat

STÖD ÖVER PARTIGRÄNSEN. Två av SFP:s fullmäktigeledamöter kommer att stöda Samlingspartiets Heikki Vestman i vårens riksdagsval. Bild: Kristoffer Åberg/Saml/Sfp

Två av SFP:s fullmäktigeledamöter i Sibbo planerar att ge Samlingspartiets Heikki Vestman sitt offentliga stöd i hans riksdagsvalskampanj. – Det är anmärkningsvärt, säger statsvetaren Göran Djupsund.

Svenska Folkpartiet i Sibbo har åtminstone en kandidat i vårens riksdagsval. Det är fullmäktigeledamot Micaela Röman. Men bland sina partikolleger i fullmäktige kan hon inte räkna med ett hundraprocen...