SFP vill ha samma i Borgå

Projektet har väckt intresse i Borgå, där en fullmäktigemotion efterlyser något motsvarande som i Sibbo.

I motionen, som lämnades in på onsdagens fullmäktigemöte, föreslår fullmäktigeordförande Mikaela Nylander tillsammans med SFP:s fullmäktigegrupp att staden i större grad kombinerar flexibel smågruppsverksamhet med kunnande inom psykiatrin. Man vill också att staden reder ut hur flera psykiatriska sjukskötare inom utbildningsväsendet kan stöda elevernas skolgång.

– Det måste finnas mera stöd i skolorna. I nuläget har vi allt möjligt, som flexibel undervisning. Men det räcker inte. Det betjänar kanske inte dem som har ångest eller panikstörningar, säger Nylander.

Nylander fick idén i samband med ett besök i Sipoonlahden koulu där hon såg vad Nest hade åstadkommit. Hon efterlyser något motsvarande, men inte en exakt kopia, och påpekar att det inte ska ersätta hälsovården eller frånsäga hälsovården sitt ansvar.

– Det är enbart tänkt som stöd i skolgången och vardagen.

Omfattningen och utformningen lämnas öppen i motionen, men tanken är att det inte ska vara ett tidsbundet projekt.

– De sakkunniga inom utbildningssektorn måste gå igenom detaljerna.

Borgå har redan ett motsvarande system i Keskuskoulu, men Nylander påpekar att den personen inte är närvarande hela tiden och att arbetsgivaren är social- och hälsovårdssektorn.

– I vårt förslag säger vi inte var stödpersonen ska vara anställd. Det viktiga är att den finns inom utbildningssektorn.