SFP vill dela med sig trots valseger

Ny ordförande? Henrik Wickström (SFP), kan sannolikt bli ordförande för antingen kommunfullmäktige eller -styrelsen, om han så önskar.Bild: Mira Strandberg

Partierna i Ingå förhandlar om fördelningen av platser i nämnder som delvis fått nya benämningar och uppgifter. Målet är att förhandlingarna ska vara klara i början av maj.