SFP tar potten

LOVISAFULLMÄKTIGE. Den nya fullmäktigeförsamlingen samlas i juni och väljer presidium, styrelse och nämnder. Bild: Max Nyberg

Av totalt tolv ordförandeposter tar SFP åtta i Lovisa. Förhandlingarna mellan partierna har nu kommit så långt att de viktigaste posterna har fördelats efter kommunalvalet.

Nu återstår för partierna i Lovisa att fylla sina tilldelade platser i stadsstyrelse och nämnder, och att fördela ordförandeklubborna. Förhandlingarna på onsdagskvällen gav en överenskommelse som innefattar platsfördelning i nämnder och stadsstyrelse, också med tanke på könsfördelningen.

– Som ordförande för förhandlingarna är jag mycket nöjd med det konstruktiva arbete som alla partier stod för, säger Otto Andersson, SFP.

Nu är det inte bara de partier som valdes in i nya Lovisafullmäktige, SFP, SDP, Samlingspartiet, Sannfinländarna, Centern och de Gröna, som får sina representanter i nämnder och styrelse. Också Vänsterförbundet och KD samlade röster, inte tillräckligt för att komma in i fullmäktige, men tillräckligt för att tilldelas några nämndplatser.

– Vi tycker alla att det är viktigt att också de mindre partierna är med i beslutsfattandet, säger Andersson.

Ordförandeposter

I nya fullmäktige har SFP ordförandeplatsen, Samlingspartiet får första vice ordförande och SDP andra vice.

I stadsstyrelsen har SFP ordförandeposten, första vice är SDP och andra vice Samlingspartiet. I stadsstyrelsen sitter fem ledamöter från SFP, två från SDP, en från Saml och en sannfinländare.

SFP tar dessutom ordförandeposten i kulturnämnden, landsbygdsnämnden, grundtrygghetsnämnden, bildningsnämnden, svenskspråkiga sektionen och tekniska nämnden.

SDP tar ordförandeposten i bildningsnämndens finskspråkiga sektion, revisionsnämnden och fritidsnämnden.

Saml för ordet i byggnads- och miljönämnden.

Mer läsning