SFP kunde lätt öka hemvårdarnas antal

Politiker, skrid i stället till konkret handling, få något åstad!

Hänvisande till Tora Mattheiszens ledare (ÖN 10.10) vill jag komma med följande inlägg.

Vi är garanterat eniga i att politiker skall skaffa sig en gedigen bakgrundsinformation innan ett politiskt beslut fattas. Vi är sannolikt lika eniga i att Borgå stad har för få hemvårdare i förhållande till vårdbehovet.

Vi har tydligen olika uppfattning om hur politiker skall införskaffa sig information. Nu gäller det uttryckligen politikers besök vid aktiv vårdåtgärd. (Varje hembesök av hemvårdaren är en aktiv vårdåtgärd.)

Politikers besök vid vårdsituationer till enskilda personers hem kan inte ske på politikerns initiativ, de kan enbart ske på den vårdbehövandes inbjudan! Det har framkommit med all tydlighet, utan visiter, att hemvårdspersonalen är för liten. Varför då riskera vårdbehövandes integritet?

Politiker, skrid i stället till konkret handling, få något åstad! Jag är övertygad om att då stadsfullmäktiges största partigruppering, SFP, vill utöka hemvårdarnas antal så är det enkelt att uppnå majoritet!

Personligen har jag erfarenhet av att bli hembjuden. Det hände otaliga gånger under mina 26 år som ordförande i social- och hälsovårdsnämnden att någon ville få fram sitt ärende, likaså har jag personlig erfarenhet av hur känsligt vårdbehövande upplever sin vårdsituation.

Personlig integritet är en grundförutsättning för människovärdet. Och Mattheiszen, vi är väl helt eniga om att en person i behov av vård är lika värdefull som vi två?

Christer Björkstrand utbildad sinnessjukvårdare, närståendevårdare i 8,5 år med erfarenhet av god hemvård, Borgå

SVAR Christer Björksstrand ställer i slutet en direkt fråga och frågor ska man svara på.

Hela min ledartext går ju ut på att precis alla människor ska kunna få sin röst hörd just för att alla är lika värda. Fattas bara annat.

Tora Mattheiszen journalist, ÖN