SFP i Nyland nominerade riksdagsvalskandidater

NOMINERAD. Kristel Pynnönen från Borgå är riksdagsvalskandidat för SFP i Nyland. Bild: Okänd

SFP i Nyland nominerade Kristel Pynnönen, Anna Aintila och Anita Westerholm till kandidater i riksdagsvalet i samband med sitt kretsstyrelsemöte i Kyrkslätt förra onsdagen.

Kristel Pynnönen är biträdande chefsjurist vid Fastighetsförbundet och fullmäktigeledamot i Borgå.

– Det är viktigt att dämpa en ökning av boendeutgifterna. Boendeutgifterna utgör redan ett hot mot sysselsättningen och konkurrenskraften, säger Pynnönen

Hon är också orolig för kvaliteten på byggande och för klimatförändringen.

– Den dåliga kvaliteten på byggande har redan nu fått omfattande följder. Vi kan inte längre vänta på att byggbranschen löser problemet av sig själv, utan detta är ett problem som lagstiftarna bör ta tag i. Inom boende bör även förnybar energi bli mera användbar.

Anna Aintila, tandläkare, fullmäktigeledamot och kommunstyrelsemedlem i Kyrkslätt, vill trygga välfärden och lyfta frågor som rör familjerna och de äldre.

– Alla barn ska ha rätt till en trygg barndom. Politiska beslut ska garantera trygghet, bra skola och utbildning för våra barn. Våra äldre ska få njuta av en trygg ålderdom. Nytänkande behövs för att utveckla boendeformer och stöd för äldre, säger Aintila.

Anita Westerholm studerar juridik och ekonomi och är stadsfullmäktigeledamot och stadsstyrelsens andra vice ordförande i Raseborg. Westerholm vill främst fokusera på sysselsättnings- och välmåendefrågor samt frågor som rör rättsväsendet och lagstiftning.

– Jag vill se ett jämställt och välmående Finland där arbete alltid lönar sig och där invånarna känner sig delaktiga och trygga oberoende av kön eller ursprung, säger Westerholm.