SFP i Borgå centrum bjuder in till Sote-lunch

Svenska folkpartiets lokalavdelning Borgå centrum fortsätter med sina luncher, och följande lunch är 17 januari.

Lunchen, som ordnas 17 januari klockan 12.30 på restaurang Rafaels i centrum av Borgå, inleds av Soili Partanen.

Soili Partanen jobbade tidigare på socialen i Borgå. Hon är en av förändringsagenterna och ansvarig för att social- och hälsovårdsreformen förverkligas i Nyland till den del det gäller förvaltning, äldreomsorg och handikappservice.

Partanen pratar i huvudsak om äldreomsorg.

Alla är välkomna att delta i lunchen, till självkostnadspris.

SFP i Borgå centrum ordnar luncher varje månad. I februari inleder Björn Sundqvist lunchträffen.