SFP den stora vinnaren i Lovisa

MAGNET. Otto Andersson var SFP:s röstmagnet i Lovisa. Bild: Max Nyberg

Med nästan hälften av rösterna får SFP arton platser och enkel majoritet i fullmäktige. Förlorarna var Vänsterförbundet, Samlingspartiet och Sannfinländarna.

Redan när förhandsrösterna är räknade börjar stämningen bli spänd på SFP:s valvaka på Hotel Degerby. Siffrorna pekar på att partiet får nästan hälften av alla röster i Lovisa. Det är inte långt från sanningen visar det sig när resultaträkningen väl är färdig omkring klockan 22. Det blev en brakvinst för partiet: med 47,3 procent av rösterna blir det arton av trettiofem fullmäktigeplatser och därmed enkel majoritet.

Det innebär att SFP fick 300 fler röster i det här valet än för fyra och ett halvt år sedan.

Ung röstmagnet

SFP:s röstmagnet Otto Andersson är märkbart lättad och glad när resultatet står klart. Med 469 röster har han inte bara klarat sig bra personligen, också partiet har gjort bra ifrån sig.

– Jag är helt paff och tacksam över det enorma stödet. Vi trodde på femton eller sexton platser, och nu blev det arton, säger Andersson.

Han påpekar också att det innebär att SFP får enkel majoritet i fullmäktige – något som aldrig tidigare hänt.

– Det innebär ett otroligt stort ansvar. Det betyder ändå inte att vi inte ska samarbeta. Det finns stora utmaningar som kräver att vi jobbar tillsammans, bland annat vårdreformen.

Andersson är också glad över det faktum att åldern inte verkar ha spelat någon roll. Som 33 är han förhållandevis ung.

– Jag är 33, men har varit med i politiken sedan jag var 15. Det glädjer mig att åldern inte spelat en roll.

Eventuella ordförandepositioner i ljuset av brakvinsten vill han inte spekulera över.

– Nu tar jag påskledigt, och sedan funderar vi på det senare.

Samarbetsparti

Många av partierna är oroliga över situationen med enkel majoritet. Nuvarande styrelseordförande Mia Heijnsbroek-Wirén påpekar att Lovisaborna har valt så här.

– Det finns ett tryck på oss att fundera hur vi förvaltar det förtroendet. Hur det ser ut i form av ordförandeposter och styrelseplatser är oklart, de diskussionerna har vi inte hunnit föra.

Hon uppger att SFP är ett samarbetsparti, och att det kommer att vara så i framtiden också, men att partiet ändå måste överväga hur man gör med platserna – särskilt med tanke på att man gav bort några i nämnderna och styrelsen tidigare.

– Det uppskattades inte. Nu kan jag inte gå händelserna i förväg, men vi har rätt till fullmäktige- och styrelseordförandeskapet. Det har Lovisaborna visat med valresultatet.

SDP nöjda

SDP är näst störst med åtta mandat. Arja Isotalo, nuvarande fullmäktigeordförande i Lovisa, fick flest röster i SDP i Lovisa. Hon säger att man hade hoppats på tio platser, men att man är nöjd med de åtta man fick. Hon är också mycket nöjd över den glada överraskningen att man fick in nya och unga ledamöter.

– Det behövs nytt blod i politiken, så det är mycket fint, säger Isotalo.

Hon räknar också med att samarbetet fungerar väl, trots SFP:s situation med majoritet. Den största utmaningen tror hon uppstår när man ska hitta en gemensam syn på saker och ting.

– Man måste kunna diskutera, och jag hoppas att det inte går enligt SFP:s taktpinne. Jag hoppas att de tar oss andra i beaktande.

Samlingspartiet tappade

Bland förlorarna finns Samlingspartiet som tappade omkring 600 röster – eller 6 platser, vilket innebär att man till sist fick 3 platser. Ordförande Janne Lepola är besviken men kallar det ändå en defensiv seger. Han tror att tappet beror på en svår period inom gruppen.

– Vi har haft några som lämnat partiet, och andra som flyttat till annan ort. Det har varit en del internt grälande, och det har säkert påverkat. Dessutom brukar en låg röstningsaktivitet spela SFP i händerna.

Att SFP nu har enkel majoritet leder enligt Lepola åtminstone till kortare möten.

– Det är väl bra, man får mera tid med familjen. Man hinner i bastun.

Sannfinländarna tappade

Också Sannfinländarna tappade platser och har nu två ledamöter i stället för de sex man haft. För deras del sitter således Saara Lång och Antti Väkevä i fullmäktige. Lång säger att man hade hoppats på tre platser, men att partiets understöd sjönk så mycket att man landade på två.

– Det lägre understödet beror säkert delvis på att röstningsaktiviteten var så låg. De större partierna brukar tjäna på det.

Antti Väkevä säger att det som händer på riksplan verkar ha avspeglat sig i kommunalvalet, utöver det faktum att röstningsaktiviteten var låg.

– Personligen hade jag väntat mig något i den här stilen, även om vi hoppades på tre platser. Vi tappade nog en hel del. Kanske vår kandidatuppställning inte var så bra.

Majoriteten väcker oro

Väkevä är orolig över SFP:s majoritet och konstaterar kort att "man nu tvingas gå vidare på deras villkor".

– I omröstningar är det SFP som bestämmer slutresultatet.

Han hoppas att partiet kan tona ner sina egna värderingar.

– Det svenska kommer först för dem. Jag hoppas att vi kan hitta en gemensam ton och att de tänker på hela Lovisas bästa. Det finns ändå finskspråkiga i staden.

Besviket VF

Det är en besviken Per Hällfors från Vänsterförbundet som svarar i telefonen dagen efter valet. Partiet tappade alla sina tre platser och står därmed utanför fullmäktige.

– Visst är vi besvikna, men man måste vara realist. Vi hade inte så bra kandidater som förra gången. Då tog kandidaterna röster över partigränserna. Jag misslyckades lite i kandidatuppställningen.

Också Hällfors förundrar sig över SFP:s framgångar och Samlingspartiets förlust av så många platser.

– Sannfinländarna är på något vis förståeligt, samma fenomen syntes också i resten av landet. Samlingspartiet undrar jag över. Kan det bero på att Kari Hagfors bytte?

Mer läsning