Sexan som väljer Diktarhemmets nya invånare klar

VÄNTAR. Diktarhemmet i Borgå i väntan på att följande författare ska flytta in efter att Christer Kihlman flyttade ut i april. Nu har kommittén som väljer följande invånare utsetts. Bild: Evy Nickström

Diktarhemmet i Borgå har stått tomt sedan författaren Christer Kihlman flyttade ut i början av april. Nu har kommittén på sex personer, som väljer husets följande boende, utsetts.

Processen med att utse nästa invånare i Diktarhemmet inleddes med omedelbar verkan då det i våras stod klart att Christer Kihlman lämnar Borgå efter tjugofyra år i huset. Det är Svenska litteratursällskapet som förvaltar Diktarhemmet sedan 2001 då Finlands svenska författareförening donerade huset till SLS, och den nya hyresgästen utses via en kommitté med tre representanter för författareföreningen och tre för litteratursällskapet.

I mitten av maj utsågs kommitténs medlemmar, tre medlemmar från SLS och tre från författarföreningen, och i och med det kan urvalsprocessen gå vidare. Från litteratursällskapets sida ingår SLS ordförande, professor Henrik Meinander, Clas Zilliacus, professor emeritus vid Åbo Akademi och Kristina Malmio litteraturforskare vid Helsingfors universitet, och från författareföreningens sida Peter Sandström, Thomas Wulff och Mikaela Strömberg. Meinander fungerar också som kommitténs ordförande.

Diktarhemmet, som byggdes 1764 av fortifikationsbyggmästaren Gotthard Flensborg, måste renoveras före följande författare kan flytta in. Före Christer Kihlman bodde Lars Huldén i Diktarhemmet i tjugo års tid. Andra tidigare invånare är bland annat Rabbe Enckell, Jarl Hemmer och Hjalmar Procopé, som flyttade in som första författare år 1923.