Sex, porr och trakasserier angår oss alla

Videoklipp med chockerande barnpornografiskt innehåll har delats mellan elever i Sibbos grundskolor via sociala medier. Nyheten väcker ilska och oro.

Kommunen ser allvarligt på det hela. Det är bra att man inte sopar problemen under mattan, och försöker lösa det internt och i tysthet. Polisen är givetvis inkopplad, för barnpornografiskt material är innehåll som inte hittas på det öppna nätverket. Kommunen erbjuder hjälp och stöd, bland annat i form av telefonrådgivning under den här veckan.

Så de mest akuta insatserna är på gång. Men nu krävs det mer omfattande insatser för att skydda barn och unga, för att garantera att de under sin uppväxt får ägna sig åt sådant som hör barn och ungdomen till.

Det är varken nytt eller konstigt att barn intresserar sig för sex. Hur många har inte någon gång, alldeles för ung, nyfiket bläddrat i porrtidningar eller i smyg kikat på en porrfilm?

Men pornografi är inte sexualfostran. Vi vuxna har ett ansvar att tala om sex med våra barn, på ett sätt som de förstår och som passar deras ålder och mognad. Barn och unga har rätt att i sin egen takt upptäcka sig själva och sin sexualitet, och glädjen i den.

I den senaste enkäten Hälsa i skolan (Institutet för hälsa och välfärd) framkommer det dessutom att sexuella trakasserier och mobbning förekommer i Sibboskolorna mer än i genomsnitt.

Det krävs alltså en hel del arbete och insatser för att hejda en tråkig trend, som kan ha livslånga konsekvenser för de som drabbas.

Lagen skyddar barn och unga, för de ska definitivt inte utsättas för pornografi eller sexuella trakasserier. Ändå har många, barn, också små barn, mött pornografi, grov sådan. Och som vi har kunnat läsa de senaste månaderna: bekanta och okända personer, främst män, försöker få kontakt med barn och unga via sociala medier med avsikten att locka dem till sexuella handlingar.

Allt det här känns skrämmande för föräldrar och andra vuxna, och det är begripligt att man blir förbannad och rasande. Man kan inte låta bli att ställa sig frågan: Vad är det för ett samhälle vi lever i, där man möter sex, porr och våld nästan var man än vänder blicken?

Hur chockerande nyheten än är om att barn delar barnpornografiskt material mellan sig, så är Sibbo knappast unikt. Barn i dag har enkelt tillgång till innehåll som är pornografiskt och våldsamt.

En del föräldrar är väldigt noga med vad deras barn ser, hör och gör på nätet. Man har lås på telefonerna, tillgång till nätet endast hemma, och tidsbegränsad speltid, med mera.

Problematiskt kan det bli när familjer har olika regler och uppfattningar om vad som är okej.

För ett par år sedan införde Frankrike ett förbud mot mobiltelefoner i skolan för elever under 15 år. Förbudet motiverades med att telefonerna är negativa för folkhälsan och bidrar till nätmobbing. Hur väl förbudet fungerar i praktiken är oklart.

Rena förbud kan vara svåra att införa, eftersom många upplever att de gör intrång i familjernas privata sfär. Men en diskussion om gemensamma regler kan väl knappast vara ett problem? Hur man sedan ska se till att de efterföljs är förstås nästa fråga utan självklara svar.

Det viktiga nu i Sibbo är nu ändå att ha fokus på vad man kan göra tillsammans. Precis som föräldrarna har ett uppfostringsansvar, är det också skolans uppgift att fostra. Dela erfarenheter och diskutera öppet om hur man vill ha det. Det gäller inte enbart Sibbo utan familjer och skolor i allmänhet.

Helén Kurri Nyhetschef och chefredaktör för Östnyland