Sex elbilar gör Lovisa till en föregångare, säger minister Anne Berner

LOVISA ÄR FÖREGÅNGARE. Kommunikationsminister Anne Berner och stadsdirektör Jan D. Oker-Blom var glada när elbilarna invigdes i fredags. Bild: Peik Henrichson

De elbilar som Lovisa stad lanserade på fredagen finns till för att användas. Trafik- och kommunikationsminister Anne Berner var också på plats när Lovisa stad presenterade sex nya elbilar avsedda både för stadens personal och invånare.

Stämningen var högtidlig när stadsdirektör Jan D. Oker-Blom tillsammans med trafik- och kommunikationsminister Anne Berner presenterade Lovisa stads stora satsning på elbilar som kan laddas både på Lovisa torg och vid Skeppsbron. De sex elbilarna av modellen Renault Zoe kan lätt hyras av vem som helst med hjälp av mobilappen OP Kulku som presenterades av Sonja Heikkilä.

– Vi har försökt utveckla en app som verkligen är lättanvänd, säger Sonja Heikkilä som ansvarar för OP- bankens trafiktjänster. Även bilens dörr öppnas med den här appen.

Mobilappen OP Kulku laddas ner från Google Play eller iphones App Store

Lovisabor eller turister registrerar sig med koden 84613 och de personliga

kredituppgifterna.

Appen visar var det finns lediga bilar och hur laddade deras batterier är.

Bilen returneras till samma laddningsstolpe därifrån man började köra.

Mer information finns på https://www.loviisa.fi/sv/nyheter/kor-med-elbil-i-lovisa/

Att appen OP Kulku är lätt att använda bekräftades också efter invigningen när Östnyland testade appen som kan laddas ner både på androidbaserade mobiler och iphones. För Lovisabor gäller det att känna till användarkoden 84613 som man knäpper in medan man registrerar sig. Dessutom krävs att man knäpper in sina kreditkortsuppgifter för att kunna använda appen.

Två laddningsplatser

Att OP-banken har en så central roll i uthyrningen av elbilarna kan verka överraskande, men kanske ändå inte för dem som följt med bankens övriga inmutningar på flera andra allmännyttiga sektorer som exempelvis hälsovården. Men Sonja Heikkilä hänvisar dessutom till statistik som visar att var fjärde finländare överväger att skaffa en mer ekologisk bil, om det sedan är en elbil eller en gasdriven bil.

– Så här lätt är det att välja både inlednings- och avslutningstiden, demonstrerar ingenjör Sonja Heikkilä på sin egen telefon. Man kan också välja att hyra en elbil för bara en halv timme.

Att hyra en bil kostar åtta euro i timmen, från och med den sjunde timmen fem euro och från och med den trettonde timmen tre euro. Appen visar den totala summan för bokningen. Dessutom har elbilarna laddningsplatser både vid Skeppsbron och vid Rådhuset vilket gör körandet smidigt framförallt för stadens egna tjänstemän som förväntas börja använda bilarna på tjänstetid. Staden önskar att bilen alltid returneras till laddningsstolpen efter användning.

– Vi hoppas att både invånare, turister och tjänstemän börjar använda bilarna regelbundet för att få en högre användningsgrad, säger stadsdirektör Jan D. Oker-Blom. En högre användningsgrad leder till lägre miljöbelastning och lägre fasta brukskostnader.

Trafik- och kommunikationsminister Anne Berner hade också en central roll då Lovisa stad introducerade den nya modellen för allmännyttiga elbilar.

– Digitaliseringen och samanvändningen av bilar är en viktig trend som vi nu är med om att utveckla, sade Anne Berner. Genom att utnyttja de möjligheter digitaliseringen erbjuder kan vi öka samkörandet och därmed minska utsläppen.

Även för fattiga människor

Senast år 2045 är det meningen att trafiken i Finland ska vara fri från fossila utsläpp, och för att uppnå det här målet har städerna en central roll. Anne Berner berömde Lovisa stad som en föregångare i kampen mot fossila utsläpp. Hon räknar med att trafik- och kommunikationsministeriet i framtiden ska få värdefull information om användningsgraden av elbilar från Lovisa stad.

– Vi vet ju att i fall det finns ett utbud så uppstår i allmänhet också en efterfrågan, säger Berner.

– Här i Lovisa kan vi ju dessutom konstatera att i fall alla bilar i Finland vore elbilar så kunde kärnkraftverket på Hästholmen producera el för alla bilar i vårt land, säger stadsdirektör Jan D. Oker-Blom.

Jan D. Oker-Blom ser också satsningen på elbilar som en viktig faktor för att göra staden mer attraktiv för eventuella inflyttare.

– Vi vet ju att ekonomin spelar en viktig roll, och med den här satsningen erbjuder vi nya möjligheter för människor som inte har råd att ha egen bil.

Den 82-årige elbilsentusiasten Pauli Ahvonen var också närvarande då Lovisa stad presenterade sina nya bilar. Han har en lång erfarenhet av eldrivna fordon ända sedan 1980-talet. Han köpte sin första eldrivna cykel redan år 1999.

– Det här är en viktig satsning, säger Ahvonen. Nu uppstår också en infrastruktur med bland annat laddningsplatser och företagsamhet kring allt detta, vilket är helt centralt.

Drömläge för elbilar

Enligt Ahvonen är Lovisa en ideal stad för att också i större skala utveckla användningen av elbilar. Här finns dessutom inga problem med parkeringsplatser eftersom de flesta har sin bil parkerad på sin egen gård.

– Vi ska komma ihåg att laddningsplatserna är helt centrala för att användningen ska komma i gång. Nu finns allt detta på plats i Lovisa.

Elbilen Renault Zoe är automatväxlad och har en räckvidd på 200–250 kilometer vid omväxlande körning. Ett av de största problemen med elbilar har i allmänhet varit att vanliga människor förhåller sig så skeptiskt till dem. Men enligt Pauli Ahvonen sitter Lovisa stad nu med trumf på hand.

– Det här är ett drömläge för staden och alla bilhandlare, säger Ahvonen. Nu kan man ta betalt för att skeptiska bilister provkör en bil, och förhoppningsvis inser fördelarna med en elbil.

Mer läsning