Sex är ett ständigt hett ämne

Bild:

Vad är sex? Vad är sexualitet? Dessa frågor och många andra besvarades under onsdagens evenemang "Let's talk about sex'' på ungdomslokalen Zentra.

Hur gammal är man i medeltal då man har sex första gången?

Ungdomarna som kommit till ungdomslokalen Zentra för att lära sig mer om sex och få svar på sina frågor i ämnet fick själva en fråga att besvara.

Ungdomarna i publiken föreslår tretton eller fjorton år. Kirsi-Maria Örö, en av kvällens experter, får ungdomarna att tappa hakan då hon informerar att medeltalet för både flickor och pojkar ligger på mellan sjutton och aderton år.

Drygt femtio ungdomar hade samlats då diskussionskvällen drog i gång. Anu Kämäräinen, ungdomsarbetare, ledde kvällens diskussion mellan ungdomarna och de tre experterna Therese Pihlström, Anders Huldén och Kirsi-Maria Örö.

Fnissigt

De på förhand ställda frågorna sträckte sig över ett brett spektrum av både filosofiska funderingar och konkreta frågor. Stämningen då evenemanget drog i gång var något fnissig och spänd bland ungdomarna.

Enligt Anders Huldén är det en positiv sak.

– Att bemöta dessa frågor med ett mått av humor är mycket bra. Jag är glad över att se hur ungdomarna har vågat ställa frågor om känsliga ämnen, och samtidigt använt humor. Det avdramatiserar allting väldigt mycket.

Diskussion är inte bara vägen till sexualupplysning, utan också ett bra knep då man skall bygga upp ett varaktigt parförhållande. Man bör kunna tala med sin partner om frågor rörande sex och sexualitet, även om det kan kännas svårt.

Stort intresse

För en tid sedan ordnades en likande frågekväll om sex, då för endast flickor.

– Intresset var så stort att vi beslöt oss för att ordna en kväll som riktade sig till alla ungdomar i högstadieåldern och uppåt. Intresset var som väntat stort, och drygt hundra frågor lämnades in, berättar Anu Kämäräinen som varit med och arrangerat kvällen.

Anu Kämäräinen tycker att man inte kan se någon större skillnad mellan pojkarnas och flickornas frågor.

– Eventuellt har pojkarna ställt fler frågor rörande sex i en vid bemärkelse, medan flickorna oftast fokuserat på vad som anses vara normalt och inte normalt.

Enligt Kämäräinen finns det alltid utrymme att förbättra sexualupplysningen, något som Anders Huldén håller med om.

– Det stora intresset visar tydligt på att frågor om sex och sexualitet ständigt är aktuella.

Delat ansvar

Vem har egentligen ansvaret för att sexuella frågor tas upp med ungdomar? Therese Pihlström, sakkunnig på Borgå preventivrådgivning, konstaterar att ansvaret bör delas mellan skola, föräldrar och andra vuxna i ungdomens omgivning.

– Jag får höra varierande kommentarer, men till största delen får sexualundervisningen i Borgå mycket goda betyg. Det verkar bli bättre hela tiden, speciellt i och med den nya läroplanen som ökar mängden sexualundervisning, säger Pihlström.

Kirsi-Maria Örö föreslår ett upplägg där skolan enbart skulle bestå av matematik, språkundervisning och sexualundervisning. Idén väcker skratt hos publiken, och även om Örö har glimten i ögat är budskapet tydligt – man bör diskutera dessa frågor mer.

– Det kom in frågor som var så kluriga att till och med jag, som jobbar inom området, fick fundera en stund på vad jag skulle svara, skrattar Therese Pihlström

Mer läsning