Servicesedlar för barnfamiljer

HEMSERVICE FÖR BARNFAMILJER. Servicen ges till personer som på grund av sjukdom, förlossning, skada eller särskild familje- eller livssituation behöver hjälp. Bild: Nina Ahtola

Det finns ett stort behov av hemservice i barnfamiljer i Borgå. Nu reserveras medel för servicesedlar för 100 familjer.

Hemservice för barnfamiljer blev från början av 2017 en del av familjearbetet inom barn- och familjetjänsterna i Borgå. Två närvårdare flyttades från äldreomsorgen och handikappservicen till familjearbetet.

Under 2017 har man märkt att två närvårdare inte är en tillräckligt stor resurs för att täcka behovet av hemservice för barnfamiljer. De arbetar endast under tjänstetid och behovet är större än vad två närvårdare hinner bemöta.

Ungefär hälften av tjänsten har under 2017 tryggats med köpta tjänster.

För 2018 ska tjänsterna tryggas med servicesedlar till ett värde av 100 000 euro, som borde räcka till 100 familjer.

Social- och hälsovårdsnämnden får på torsdag ta ställning till servicesedlarna.

Förslaget är att en familj beviljas högst 40 servicesedlar under 3 månaders tid, eftersom det är fråga om ett tillfälligt stöd. Värdet på servicesedlarna borde vara det maximala beloppet, 27 euro.

Hemservice för barnfamiljer kostar för familjen ungefär 35 euro i timmen plus resekostnader.

Mer läsning