Serviceboendet Lyckan utvidgas

NYA LYCKAN. Så här ska den nya delen av servicehemmet se ut. Bild: Lovisa stad

På Hemgårdens ruiner byggs nya Lyckan som ska stå färdig i juli 2020. Nuvarande Lyckan ska också förnyas.

En utvidgning av serviceboendet Onnela-Lyckan, i Pernå kyrkoby, behandlas av näringslivs- och infrastrukturnämnden i Lovisa på torsdag. Nya Lyckan planeras där Hemgården en gång stod.

Enligt arkitektbyrå Arcadia Oys plan får den nya byggnaden en våningsyta på 1 185 kvadratmeter. Byggnaden omfattar 15 bostäder på 25 kvadratmeter var. Ett servicekök och en matsal ska serva även Kyrkoby skola.

I det nya huset kommer det att finnas en bastuavdelning, personalens lokaler och en korridor som binder samman det gamla och det nya huset. Dessutom får nybyggnaden en egen gårdsplan.

De bärande ytterväggarna byggs av element i massivträ och byggnaden värms upp med jordvärme.

En bostad till

Det gamla serviceboendet Onnela-Lyckans nuvarande byggnad förnyas också. När matsalen och köket flyttar till nybyggnaden får man plats för en bostad till.

Kostnadsförslaget för projektet är enligt Polartek Oy sammanlagt 3 050 000 euro för nybyggnaden och 97 000 euro för förändringarna i den gamla byggnaden. Projektets entreprenadform är uppdelad totalprisentreprenad, vilket gör det möjligt för lokala företag att delta i anbudsförfarandet.

Den nya byggnaden ska enligt planerna vara klar i början av juli 2020. Efter det tar man itu med den nuvarande byggnaden, som bedöms vara klar den 1.11.2020. ÖN

Mer läsning