Seriefestival har generationer som tema

VARIERAT. Den fjärde upplagan av seriefestivalen Å-fest i Borgå bjuder på intressanta internationella och inhemska konstnärsgäster. Konstnärlig ledare är Emmi Valve som nyligen fick Aktiastiftelsen i Borgås konstnärspris tillsammans med Pertti Jarla. Bild: Kristoffer Åberg

Seriefestivalen i Å-fest är tillbaka för fjärde gången i ordningen. Temat för februarifestivalen i Borgå är Generationerna.

Finlands enda tvåspråkiga, nordiska seriefestival Å-fest ordnas lördagen den 10 februari i Borgå. Årets festival tar fasta på temat "generationer" och det speglas i de inbjudna konstnärsgästerna som dels är i olika ålder, dels kommer från tre olika, Nordiska länder.

– Underbara konstnärer från olika generationer möter publiken i februari i Borgå på ett sätt, som säkert inte lämnar någon kall, säger festivalens konstnärliga ledare Emmi Valve i ett pressmeddelande.

Aulikki Oksanen fungerar som representant för den äldre generationen illustratörer, och i samband med Å-fest kan man i Konsthallen ta del av en brett upplagd utställning med alster från olika tidsepoker. Oksanen är känd som en mångsidig konstnär, och kopplade redan på 1960-talet – då de konstnärliga gränserna fortfarande var snävt dragna – fördomsfritt ihop teckningar och tecknade serier med prosa.

I Konsthallen visas Aulikki Oksanens "hemliga" seriehistoria i och med att utställningen samlar hennes illustrationer från en längre tid. Oksanen uppträder också under själv festivaldagen och på klubbkvällen som ordnas i Gamla 1-2-3, det vill säga den tidigare biograflokalen i Borgå.

Serierna intar staden

Programmet i de gamla biosalongerna tar vid när dagens övriga seriebegivenheter är över; och sådana finns det gott om runtom i Borgå. Huvudplatsen för Å-fest är för första gången Konstfabriken, där det händer det mellan klockan 11 och 17, men det handlar om serier också i stadens gallerier och på biblioteket.

– Programmet är både ambitiöst och mångsidigt, säger Emmi Valve.

Den chilensksvenska seriekonstnären Amalia Alvarez är aktuell på Borgå stadsbibliotek där hon ställer ut en samling antirasistiska ziner. Alvarez har skapat flera seriealbum som haft bland annat papperslösa och prostituerade kvinnor som tema, och där hon tagit ställning mot rasism och sexuella trakasserier. Alvarez deltar personligen i Å-fest och publiken kan bekanta sig med hennes serier bland annat via seriekonstnären Taina Hakalas workshop, som närmar sig dem ur översättarens synvinkel.

Den unga generationen inhemska artister representeras av Jiipu Uusitalo, som har blivit känd som seriebloggare. Uusitalos serier ställs ut i Galleri Hörnan, och den moderna seriens framtid avhandlas också i de övriga festivalprogrammet; bland annat i form av en diskussionspanel som behandlar serier på nätet samt ett informationsmöte om digitala rättigheter när det gäller serier.

Estniska gäster

För festivalens internationella inslag – och som representanter för den äldre generationens seriekonstnärer – står det estniska konstnärsparet Priit och Olga Pärn. Priit Pärn började sin karriär som skämttecknare i estniska dagstidningar på 1960-talet, och har starkt influerat den finländska animationskonsten. Nu för tiden fungerar paret Pärn som lärare i animation på Estlands konstakademi. I Konstfabriken och på kvällsklubben i Gamla 1-2-3 visas Pritt och Olga Pärns kortfilmer, som blandar ihop olika konst- och uttrycksformer.

Å-fest omfattar även en rad små satellitutställningar runtom i staden. Tanken med SmÅ-fest, som helheten kallas, är att liva upp stadskulturen. Så är festivalen heller ingenting som riktar sig enbart till de inbitna serieproffsen: också vanliga serieslukare får sitt lystmäte stillat, till exempel genom att inhandla nya seriealbum vid festivalens försäljningsevenemang.

Det är fritt inträde till evenemangen under Å-fest.

FAKTA

Å-fest

Seriefestivalen Å-fest ordnas den 10 februari 2018 i Borgå.

Temat för i år är generationer och deltar gör bland annat de inhemska seriekonstnärerna Aulikki Oksanen, Jiipu Uusitalo och Taina Hakala samt svenska Amalia Alvarez och estniska Priit och Olga Pärn.

Konstnärerna ställer ut i Konsthallen och i Galleri Hörnan i Konstfabriken den 9 februari–4 mars.

Konstärlig ledare för festivalen är Emmi Valve.

För mera information se www.a-fest.fi, tidtabellerna preciseras under januari månad.

Mer läsning