September blev mulen och regnig

HÖSTLIGT. Naturen bjuder på färgen röd i september. Bild: Egil Green

September var litet kyligare, men mycket mulnare och också regnigare än normalt.

Medeltemperaturen för september i år på 11,4 grader (11,9 normalt) har senast underskridits 2008. Räknat från år 2000 har september tre gånger varit kallare – 9,7 grader var medeltemperaturen år 2000; 11,1 grader 2007 och 10,1 grader 2008.

Sedan 1974 har vi haft 14 septembermånader med en kallare medeltemperatur än i år. 29 gånger har september varit varmare. Därmed hör årets september till den kallaste tredje delen.

Kallast var september 1986 då snittemperaturen var nere i 7,5 grader. Varmast var det i september 20 år senare, 2006, då det var 13,7 grader i genomsnitt. I fjol hade september medeltemperaturen 12,4 grader.

Frost kan mycket väl ha förekommit i regionen men inte på Kvarnbacken för egen del. Mellan den 17 och 20.9. var nattemperaturen nog nere i 4 grader och den 29.9. i tre värmegrader. Varmast var det den 12 september då dagstemperaturen steg till 18 grader.

Det betyder att tidpunkten för då vi sista gången hade 20 grader efter sommaren nu blev rätt tidig, dvs. den 20 augusti. Normalt sker det i september. Räknat sedan 1974 har tidpunkten då vi sista gången har 20 grader tio gånger skett i augusti och 34 gånger i september. Det tidigaste datumet för minst 20 grader var 1986 och 1987 då det var dags redan den 11 respektive den 13 augusti. Senast det skedde var den 29.9. år 1981 och den 30.9. år 2011.

Mulet och regnigt

September var med sitt 28 procentiga sol- och klarväder den näst mulnaste på 44 år. Bara i september 1981 har det varit mulnare med en procent på 21. I genomsnitt ska september vara vacker för 46 procent. I fjol var september rätt vacker, och torr. Vi hade då 43 procent sol- och klarväder. Vackrast var ändå september 2015 då det var vackert för 78 procent.

Dagarna med minst 75 procent vackert inskränkte sig till en enda. Söndagen den 24.9. var nämligen helt klar. De helt mulna dagarna uppgick till sex stycken. Regnmängden stannade på 95 millimeter, uppmätt under 13 regndagar. Det är något mer än normalt. Genomsnittsvärdet är nämligen 81 millimeter. I fjol regnade det för 70 millimeter, men under bara fem dagar eftersom det var torrt mellan den 6 och 28 september.

Mest regnade det i år under månadens första hälft. Den 9 och 13.9. föll det hela 22 respektive 23 millimeter. Efter den 15.9. uppmättes bara 8 millimeter regn och fr.o.m. den 23 september var det helt torrt.

Milt och regnigt

Oktober ser ut att få en mildare väderlek än normalt fram till månadens första tredje del. Medeltemperaturen väntas ligga kring 7–8 grader. Det är övervägande mulet och nu när högrycket som legat över oss i över en vecka ger vika blir det också regnigt.

Normalt har oktober en genomsnittstemperatur på 5,9 grader, det är vackert för 36 procent och det faller 91 millimeter nederbörd. I fjol var medeltemperaturen i oktober 4,9 grader, det var vackert för 27 procent och det föll bara 34 millimeter under 7 regndagar. Liksom september i fjol var också oktober onormalt torr med en litet över tre veckor lång torrperiod. Den första frosten 2016 kom redan den 19.9. och den första snön den 13.10. Men bestående snötäcke blev det först den 2 januari 2017.