Seniorer kan få bo i Blåsippan

Seniorboende kan erbjudas i sex bostäder, både enrummare och tvårummare, i Blåsippan vid Äppelbackens servicecenter, om nämnden ger grönt ljus.

Social- och hälsovårdsnämnden i Borgå ska på tisdagen besluta bland annat om en del av bostäderna i Äppelbackens servicecenter ska anvisas för så kallat seniorboende. Seniorboende är ett nytt boendealternativ för äldre personer som klarar sig utan utomstående hjälp eller som behöver bara litet hjälp.

– Med seniorboende avses boendeformer med tillgång till service och lokaler som stöder boendet och skapar gemenskap, berättar Kirsi Oksanen, vikarierande servicedirektör för äldreomsorg och handikappservice.

– Målet är att skapa en trygg, trivsam och tillgänglig bostad nära anhöriga, tjänster och trafikförbindelser. Seniorboendet stöder möjligheterna att klara sig i vardagen, minskar ensamhet och otrygghet samt ökar samhörigheten och delaktigheten, fortsätter Oksanen.

Sammanlagt sex bostäder, enrummare och tvårummare i Blåsippan vid Äppelbackens servicecenter, lämpar sig för användning som seniorbostäder. Bostäderna skulle anvisas för seniorboende i den takt som de blir lediga. Enligt förslaget kan valprocessen för boende fastställas under våren 2020.

Mer läsning