Seniorer behöver mellanform av boende

Då seniorer inte längre kan eller vill bo ensamma hemma och inte heller hör hemma på servicehem uppstår problem då vi inte kan erbjuda någon mellanform av boende för seniorer i östra Nyland.

Denna mellanform erbjuder självständigt boende i egen lägenhet med möjlighet till hjälp och stöd. Det viktiga är de gemensamma utrymmena där man kan umgås eller ha många olika ledda aktiviteter. Höghus, radhus eller andra boendehelheter lämpar sig, allt i byggnaderna skall vara anpassat också för seniorer med rollator och rullstol.

Problem som ensamhet och otrygghet kunde åtgärdas och för många äldre skulle livskvaliteten förbättras avsevärt om vi kunde erbjuda denna mellanform av boende. Folkhälsans seniorhus är ett exempel på denna boendeform, men det finns också andra välfungerande koncept. Det här behöver utvecklas i hela östra Nyland!

Mikaela Nylander SFP, Borgå