Seniorboende i Pepot kan bli mångsidigt

MARKEN KOLLAS. Snart får Borgå ett servicehus till. Det kombineras eventuellt med boende av annan art. Tomten vid Tolkisvägen är stor. Bild: Kristoffer Åberg

Åtminstone ett nytt servicehus för effektiverat serviceboende byggs vid Tolkisvägen. Nya stadsplanen ger också rum för annat. Nu undersöks marken.

– Vi har fått stadsplaneringens preliminära skisser och det är vår sak att sköta grundundersökningarna, säger lokalitetsdirektör Börje Boström.

Det handlar om ett område i korsningen av Bofinksvägen och Tolkisvägen. Boström förklarar att stadsstyrelsen för cirka ett år sedan fattat beslut om att en enhet för effektiverat serviceboende byggs på just denna plats.

– Vi bygger enligt modell Johannahemmet och Majberget. Platsantalet för en enhet är 60. Rum finns för två.

Egentligen hade vi tänkt oss kunna konkurrensutsätta för ett år sedan, men det var inte möjligt på grund av att stadsplan fattades. ARA-finansiering finns.

Kombination möjlig

Chefen för äldreomsorgen Soili Partanen säger att behov nog finns för just den här sortens äldreboende, men också för ett nytt slags seniorboende och boende för gravt funktionshindrade.

– Kanske man kunde tänka sig något slags kombination.

Hon konstaterar att Borgå behöver seniorboende där service kan läggas in enligt behov.

Börje Boström säger att saken givetvis ännu diskuteras tillsammans med äldrevården innan man sätter i gång med byggandet vid Tolkisvägen. Konkurrensutsättningen sker i vår eller sommar.

– Egentligen hade vi tänkt oss kunna konkurrensutsätta för ett år sedan, men det var inte möjligt på grund av att stadsplan fattades. ARA-finansiering finns.

Utomstående investerare

Nya servicehuset i Pepot får alltså 60 platser och huset delas in i fyra små enheter. Själva byggnaden är på cirka 3600 kvadratmeter. För att kunna hålla driftsutgifterna så låga som möjligt ska planlösningen vara väldigt effektiv så att vårdpersonalen kan optimeras. Liksom i stadens andra enheter inom serviceboendet med heldygnsomsorg, betalar de boende hyra. Den täcker kostnaderna för eget rum och en andel för de gemensamma lokalerna.

Anslag för projektet finns inte i stadens budget. Det är meningen att en utomstående investerare bygger huset och hyr ut det till staden för 20 år. Om behovet av effektiverat serviceboende i framtiden minskar, kan lokalerna användas för annat.

Mer läsning