Sen rekryteringsprocess prickades i Lovisa

Bild: Mostphotos

Nämnden för bildning och fostran "uppmanar tjänsteinnehavarna till särskild noggrannhet gällande rekryteringsprocessen.". Uttalandet gäller ett tidsbundet speciallärarjobb där intervjuerna inte var klara innan jobbet skulle börja.

Nämndens ordförande, Jonna Hinttaniemi (SFP), påpekar att man inte prickar någon specifik tjänsteman med uttalandet. Det handlar främst om att rekryteringsprocessen ska fåt illräckligt med tid. Detsamma säger Kirsi Kinnunen, direktör för centralen bildning och välfärd. Kunnen säger att det handlar om en tidsbunden speciallärarrekrytering där jobbet enligt annonsen skulle börja den 1 augusti.

– Rekryteringsprocessen drog ut på tiden, och de sista intervjuerna gjordes den 2 augusti. Rektorn skickade ett förslag till utbildningsdirektören, som fattade beslut den 6 augusti. Själva jobbet började sedan den 12 augusti.

Personen som fick jobbet överklagade också processen, något som behandlades i ett separat ärende på nämndens möte. Personen anser att anställningen borde ha inletts den 1 augusti, såsom ursprungligen var meningen. Personen hade räknat med lönebetalning enligt uppgifterna i annonsen.

– I det här fallet hade man haft en alltför kort tidtabell för rekryteringen redan på förhand, och vi vill undvika det i framiden. Såvitt jag vet har motsvarande inte hänt tidigare, säger Kinnunen.