Sektionen vill inte välja mellan Illby och Sannäs

Svenska utbildningssektionen konstaterade på tisdagen att en ny svensk skolas placering i östra Borgå kan vara Illby eller Sannäs.

Sannäs skola måste få tillfälliga lokaler så att skolan inte längre i höst ska behöva använda ungdomslokalen Hagaborg. Om man planerar för ett östra bildningscentrum på Sannäs skolas nuvarande plats kan de tillfälliga utrymmena inte vara en barack på skolans gård.

Stadens ledningsgrupp har bett stadsplaneringen utreda var ett eventuellt bildningscentrum kan placeras. Stadsplaneringen har gett tre alternativ, Sannäs skolas tomt, Ilolan koulus tomt eller tomten där Illby daghem stod.

Svenska utbildningssektionen har behandlat frågan om Sannäs skolas tillfälliga utrymmen på tisdagen men vill inte ta ställning till var ett bildningscentrum ska placeras. Sektionen anser det går att ordna en välfungerande svensk skola för de cirka 90 barn på årskurserna 1-6 som det berör oberoende av placering, Illby eller Sannäs.

Sektionen konstaterar också att för att lokalitetsledningen skall kunna fatta ett bra beslut om var Sannäs skolas tillfälliga utrymmen placeras behövs ett beslut om var en eventuell kommande ny skola för såväl finska som svenska elever på området byggs.

Sektionens utlåtande ges lokalitetsledningen för kännedom. Beslutet om tillfälliga utrymmenas placering måste tas inom mars, senast början på april.