Seglingssäsongen i gång i mitten av maj

SNART SOMMAR. Seglingssäsongen startar i mitten av maj. Bland annat arrangeras kurser för nybörjare och unga som redan seglat jolle några gånger i Lovisa. Bild: Ksf Media

Det blev återval över en bred linje då segelföreningen ÖNS i Lovisa höll årsmöte. Seglingssäsongen inleds i mitten av maj.

Seglingssäsongen för Östra Nylands Segelförening inleds lördagen den 14 maj med sjösättningen vid paviljongens strand. Följande dag, söndagen den 15 maj, sätter man med talkokrafter området kring paviljongen i skick.

Båtbesiktningarna inleds måndagen den 16 maj och fortsätter till slutet av juni månad.

Traditionell säsongsöppning med flagghissning och middag arrangeras på segelpaviljongen lördagen den 21 maj.

Till sommarens program hör bland annat en traditionell grundkurs i segling och övningar med jolle för juniorer som redan har lite erfarenhet. ÖNS-cupens tävlingar arrangeras om onsdagar i juli och augusti.

Det största evenemanget för föreningen blir som vanligt Small Ships Race-tävlingarna som arrangeras i juli. ÖNS tar också del av Trio-seglatsen som segelföreningarna i Fredrikshamn och Kotka arrangerar den 6 augusti.

Som kommodor för segelföreningen fortsätter Arto Henriksson. Även styrelsemedlemmarna Seppo Hakanen och Jonny Lindström som stod i tur att avgå återvaldes för perioden 2016–2017. Återval blev det också för de personliga ersättarna Jari Pesonen och Oscar Henriksson. I styrelsen sitter dessutom Konrad Knuts och Heikki Kuisma. Som verksamhetsgranskare fortsätter Antti Muuronen och Jan Jacobsson med Tom Wide och Maria Björklund-Reinivuo som ersättare.

Då styrelsen konstituerade sig valdes Nina Lökfors till kassör och Heikki Kuisma till sekreterare. Seppo Hakanen har hand om medlemsregistret.

Som besiktningschef fortsätter Pertti Lohenoja och som tävlingschef Oscar Henriksson. Disponent för paviljongen är Seppo Hakanen och hamnkapten är Jari Pesonen. Till ansvarig för juniorverksamheten valdes Tom Wide och för brädseglingsutbildningen Arne Weurlander.