Segelfartyg med kalk i lasten förliste för minst hundra år sedan – nytt vrakfynd i Lovisaviken gäckar forskarna

VRAK. På ekolodsbilden av vraket syns dess olika delar och en kalkstenshög, som antas ha varit skeppets last. Bild: Aki Hakonen;Ilse Klockars

Kartläggningen av havsbottnen i Lovisavikens innersta del är klar. Under undersökningarna upptäcktes ett nytt skeppsvrak, ett gammalt segelfartyg som uppskattas vara över 100 år gammalt.

Havsbottnen i Lovisavikens innersta del har kartlagts under våren och försommaren 2020 för att kunna färdigställa detaljplanen för Drottningsstranden i tid till bostadsmässan 2023. Det undersökta områ...