Sedlar för vård och stödtjänster

HEMVÅRD. Arkivbild. Bild: Evy Nickström

Sibbo kommun efterlyser nu servicesedelproducenter, det vill säja aktörer som kan stå för vård i hemmet.

Sibbo kommun tar den första maj i år i användning servicesedlar för ordnande av lagstadgad ledighet för närståendevårdare eller alternativt för skaffande av stödtjänster inom hemvården.

Den som vill bli servicesedelproducent ska fylla in en särskild ansökningsblankett. Ansökningar kan lämnas in året runt. Alla producenter som uppfyller villkoren och kriterierna i ansökningsblanketten godkänns som servicesedelproducenter. Kommunen fattar beslutet om godkännande av serviceproducenten.

Kommunen förutsätter att serviceproducenten registrerar sig i webbtjänsten för servicesedlar Vaana.fi. ÖN