Se över Sibbo kommuns fastigheter

Jag har de senaste tio åren med en viss oro följt beslutsfattandet i Sibbo. Jag är inte ensam om denna åsikt, eftersom kommunens revisionsnämnd också har uttryckt oro för "processerna inom ekonomin och förvaltningen".

Sibbos fastighetsaffärer och investeringar har väckt diskussion under de senaste åren. Särskilt fastighetsköpen på Nickby sjukhus område har varit dåliga affärer. Sibbo bytte till exempel i augusti 2018 Runebergs daghem mot det rivningsfärdiga villa Soltuna och fick endast en ersättning på 10 000 euro. På tomten där villa Soltuna fanns byggdes en parkeringsplats.

Utbyggnaden av skolkomplexet Sibbo hjärta har kritiserats, eftersom det inte finns ett behov av alla utrymmen då elevantalet inte har växt på förväntat sätt. Kommunen byggde en ny idrottsplan i Söderkulla 2010. Redan 2019 gjorde man en dyr ombyggnad och tog bland annat bort löpbanorna runt planen. Kommunen sålde i fjol tomten vid Amiralsvägen 4 i Söderkulla för 1,775 miljoner euro, men flyttandet av el- och telekablar kostade kommunen hela 0,78 miljoner euro.

Sibbo kommun har ett flertal fastigheter som står oanvända. De har en total yta på 10 000 m2, det vill säga motsvarande åtta allaktivitetshallar. En del av fastigheterna börjar vara i dåligt skick. Underhåll samt uppvärmning av fastigheterna medför betydande kostnader för kommunen. Kommunens tjänstemän borde så fort som möjligt göra en utredning om vilka fastigheter som skall säljas eller rivas. Det nyvalda fullmäktige har sedan i uppgift att ta ett beslut i frågan.

God förvaltning är en grundläggande rättighet i Finland. Det nya kommunfullmäktige i Sibbo bör aktivt övervaka kommuninvånarnas intressen.

Martin Andersson SFP, Sibbo