Se möjligheterna i Europa

Ett modernt Europa ska präglas av fri rörlighet, öppenhet, demokrati, hållbarhet, jämlikhet och mänskliga rättigheter. En nordisk förvaltningskultur kunde hjälpa Europa att bli mer effektivt, transparent och pålitligt. Den fria rörligheten för människor, företag, näringsliv, varor, tjänster och kunskap har fortfarande stor potential. Vi borde även inse att den digitala ekonomin har minst lika stora förutsättningar som den traditionella.

Europa behöver bli starkare för att klara den globala konkurrensen. Det måste ges förutsättningar för företag och näringsliv att vara innovativa och framgångsrika. Ett Europa som lever i tiden ska ge möjligheter, inte begränsningar. Det skapar arbetsmöjligheter. Vi ska även ligga i täten i vår forskning, för att finna och utveckla nya idéer. Vårt gemensamma Europa ska fokusera på övergripande frågor som fri handel, att tackla klimatförändringen, fri rörlighet, upprätthålla fred och värna om mänskliga rättigheter. Ta ställning och säg ja till Europa!

Silja Borgarsdóttir Sandelin, vice ordförande för SFP, SFP, Helsingfors

Mer läsning