Se gamla minnen med nya ögon – Lovisa stadsmuseum dammar av bortglömda skatter

Linslus. Konstnären Ida Taavitsainen, här tillsammans med dottern Naomi, utgick från de gamla glasögonen då hon skapade sitt konstverk Lovisas ögon. Bild: Kristoffer Åberg

Skulle du donera dina glasögon till ett museum? Är de värdefulla eller bara ett personligt minne?

I början av förra sekelskiftet fick det nyöppnade stadsmuseet i Lovisa in en massa gamla glasögon och plötsligt hade man en hel samling bågar med runda små linser. Sedan dess har de legat nerpackade i...