Screening av tarmcancer sparar miljoner

Bild: Jaakko Lukumaa

Ett screeningprogram för tarmcancer måste startas så fort som möjligt, anser experter.

– Tarmcancer är den näst vanligaste cancerformen bland både män och kvinnor i FInland. Årligen insjuknar kring 3 400 personer i sjukdomen och kring 1 300 dör. Cancern hittas ofta i ett skede då den inte längre går att bota. Genom screening av tarmcancer är det möjligt att hitta både förstadier till cancer och cancer i ett tidigare skede, säger Annika Auranen, som leder ett av Finlands cancercenter.

EU har rekommenderat ett screeningprogram för tarmcancer sedan år 2003. Det finns starkt vetenskapligt stöd för att screeningen har effekt. Genom den går det att förebygga cancer, hindra dödsfall och minska utgifterna för sjukvård.

– Tarmcancer är en av de cancerformer som har den dyraste vården. Kostnaderna för att behandla tarmcancer som upptäckts vid screening är ändå tjugo procent lägre än tarmcancer som upptäckts på andra sätt. Att starta ett screeningprogram kostar ungefär tio miljoner euro, och de årliga utgifterna är kring femton miljoner euro. Programmet betalar sig själv genom uteblivna vårdkostnader, påminner Tytti Sarkeala, som är screeningdirektör vid Finlands Cancerregister.

Utgifterna för vård av tarmcancer uppskattades till 113 miljoner euro år 2018.

Sedan 2019 har tolv kommuner deltagit i ett pilotprojekt för screening av tarmcancer. I fjol hittades över 250 cancerfall genom försöket. Ett screeningprogram för tarmcancer finns i regeringsprogrammet för den här regeringsperioden. Social- och hälsovårdsministeriet utreder en ändring av författningen om screening. Screening av tarmcancer kunde börja år 2022. Screeningexperter anser det nödvändigt att regeringen håller fast vid sitt program och startar programmet år 2022.

I samband med Rosa bandets dag uppmärksammar Västra Nyland cancer och cancerforskning. Vi donerar tio procent av annonsintäkterna i vårt Rosa bandet-tema till Cancerstiftelsen.

Västra Nyland utmanar sina läsare, samarbetspartner och sin personal att delta i arbetet mot cancer. Det kan du enkelt göra genom att klicka här och donera.

Mer läsning