Saxby skola slöt sina dörrar för gott

DEN BLOMSTERTID NU KOMMER. Saxby skolas elever tar emot sommarlovet. Bild: Maj-Louise Wilkman

För alla de många som samlades på Saxby skolas gård i tisdags, var kvällen speciell och framför allt vemodig. Skolan som bundit samman barn, familjer, generationer och byar finns inte längre.

Hem och Skola-föreningen ville att den sista vårfesten skulle inkludera alla. Det innebar att föreningen såg till att skolans varenda elev fick stipendium, lärare och personal en present och publiken samvaro och traktering vid långbord när programmet var över.

– Vårt motto har varit att allt vi ordnat för eleverna ska vara jämlikt och gälla alla. Våra discon har varit mycket uppskattade och nästan 100 procent av barnen har deltagit i dem. Samma sak gäller våra matlagningskurser. Vi har inte delat in barnen enligt ålder utan sett till att grupperna är blandade, säger föreningens ordförande Janina Riiheläinen.

Hon är en av dem som aktivt deltog i kampen för skolan när indragningshotet blev akut. Stadsfullmäktige fattade beslut om nedläggning i november 2013.

Värderingar

– Visst var vi lessna, både barn och föräldrar, men sen lugnade det ner sig och vi kunde rikta in oss på vår huvuduppgift, det vill säga att fokusera på eleverna. Jag har haft stor behållning av uppgiften och lärt mig se elever och se elever i olika grupper.

Hon säger att hon gick med i föreningens verksamhet för sina egna barns skull, men att arbetet också har varit ett ställningstagande.

– Jag tycker fortfarande att det ska finns alternativ inom skolutbudet och det måste finns service på landsbygden. Massor av folk har deltagit i våra jippon och vi har också fått värdefull hjälp av traktens andra föreningar som ungdomsföreningen och jaktlaget.

FYRA GENERATIONER. Wille Riiheläinen har bara positiva minnen av sin skolgång. Janina Riiheläinen är Willes mamma, Mårten Holmström (t.v.) hans morfar och Erik Holmström, 99 år, hans morfarsfar. Bild: Maj-Louise Wilkman

Skolans rektor Magnus Holmberg säger att processen mellan beslut och slutlig nedläggning blev för lång.

– Ett beslut är ett beslut som vi fick leva med, men att planeringen av den nya skolan och bygget drog ut på tiden skapade en onödig ovisshet. Ovissheten kan undermedvetet ha påverkat elever och familjer trots att vi lärare alla beslöt att stanna kvar tills den nya skolan är klar.

Respekt

– Från första skoldagen har jag betonat respekt för varandra. Det tycker jag att vi har lyckats skapa och det har vi möjlighet att ta det med oss när vi ska möta nya kompisar, nya lärare och ny skola, sade Magnus Holmberg.

Den stora uppslutningen av tidigare elever på vårfesten tyder på att skolan har lyckats i sin uppgift.

Så här sammanfattar sjätteklassare Wille Riiheläinen sin skoltid.

– Det har varit roligt och visst har jag varit lessen att skolan slutar, men nu ska vi gå vidare till en ny skola. Allt har varit bra, vi har haft bra lärare. Jag har bara positiva minnen av Saxby skola.

De nuvarande sjätteklassarna inleder nästa läsår i Strömborgska skolan i centrum, skolans övriga elever ska dela barack med Näse skola. Nya Strömborgska skolan i Näse ska enligt dagens planer vara inflyttningsklar i januari 2020.

Grundades 1897.

Skolan har funnits i flera olika byggnader.

År 1973 grundade Borgå landskommun Finnby-Saxby-Veckjärvi skoldistrikt och klasserna 1–4 från Saxby flyttas till Finnby folkskola som byter namn till Saxby folkskola och 1975 till Saxby lågstadieskola.

Klasserna 5–6 går i skola i Veckjärvi.

År 1978 beslutar fullmäktige att skolan i Finnby ska läggas ner.

Klasserna 1-4 flyttar till en barackskola på Saksaniemi 1979.

Blev trelärarskola för klasserna 1–6 på nittiotalet.

Baracken som skulle vara tillfällig verkade som skolhus ända tills det nya skolhuset stod klart 1996.

Källa: Finnby svenska skolas historia, Tor Nyman 1978.

Mer läsning