Savonlinja skär i bussturerna: tomma bussar ger dålig lönsamhet

TRAFIK. Savonlinja minskar på antalet bussturer. Bild: Kristoffer Åberg

Bussbolaget Savonlinja har nu listat de turer som kommer att strykas. Förändringen påverkar främst Lovisa, men också Lappträsk och Borgå. I bakgrunden spökar såväl konkurrensläget som avregleringar.

Det har nu klarnat hur bussförbindelserna förändras när Savonlinja gör ändringar i sina turlistor. Saken kom upp tidigare i veckan när bland annat Loviisan Sanomat skrev att bolaget snart ska införa förändringar. Savonlinja meddelar nu på sina webbsidor vad det handlar om, och listar dessutom de turer som kommer att försvinna den här gången.

Bolaget avslutar bland annat en del turer mellan Kotka och Helsingfors, men också mellan Lovisa och Helsingfors (se faktaruta). Förändringarna träder i kraft den 1 januari.

Kunde ha varit värre

Regionchef Teuvo Punavaara uppger i ett pressmeddelande att förändringen är bunden till bolagets mål att ha en vettigare affärsverksamhet i en bransch i förändring, och att kunna betjäna kunderna "så smart och mångsidigt som möjligt".

– De turer som vi kör kan bli annorlunda än man är van vid, men vi håller fast vid våra mest populära turer, säger Punavaara i pressmeddelandet.

Han tillägger att förändringarna har planerats länge, bland annat eftersom man varit ute efter att optimera rotationen av förare.

När Östnyland ringer upp för att fråga hur kunderna kan tolka strukna turer som att betjäna kunderna "så smart och mångsidigt som möjligt" svarar Punavaara att man visserligen kan se det som färre turer, men att det kunde ha varit mycket värre.

– Det kommer inte större förändringar än så här. Det blir inte som man ursprungligen tänkte, att allt skulle strykas. Nu kan vi lyssna på kunderna och höra deras åsikter om vart de vill, och med det utveckla den trafik som vi har.

Punavaara listar de kvarvarande turerna, och nämner att man kommer med elva turer till Helsingfors från Lovisa under skolåret, vilket betyder tre färre turer. På lördagar finns sex stycken turer, medan söndagar har fem.

Krasst sagt är förändringen kopplad till det faktum att för få passagerare gör trafiken olönsam, och att det ur företagets synvinkel inte är klokt att köra om ingen betalar för det. Det är också de mest olönsamma turerna som man skurit i.

– Det finns överlag ett fenomen där folk inte köper biljetter, och sedan blir upprörda när företag drar in tjänster. Kunden är kung, det går att påverka vilka tjänster som finns tillgängliga med sitt beteende. Vi kan ju inte tvinga någon att åka med oss.

Han tillägger att det handlar om att göra verksamheten lönsam.

– Nollresultat är redan bra i den här branschen. Vi satsar också på en mobilaffär och en nätbutik som betyder nya försäljningskanaler för oss och som gör det bekvämare för kunden.

Hårdare konkurrensläge

I bakgrunden spökar bland annat konkurrensläget som kom med Onnibus och en euros biljetter. Punavaara följer också med intresse med vad Koiviston auto gör med Onnibus; det finländska bussbolaget köpte nyligen uppstickaren.

– Det är inte på en hälsosam grund om man kan åka från Kuopio till Helsingfors för en euro. Man ska också minnas att ett finländskt bolag med 10 miljoner i kassan konkurrerar med ett bolag från Skottland som har 770 miljoner pund. Sådana resurser ger helt andra möjligheter att ta risker.

Också avregleringen av busstrafiken är en pusselbit i helheten – en förändring som gjorde att bussbolagen inte har intresse av att köra på olönsamma sträckor. I regel pekas avregleringen ut som skurken i en allt glesare kollektivtrafik på glesbygden. Tidigare kunde NTM-centralerna och kommunerna köpa vissa turer, något som visserligen byggde på konkurrensutsättning.

– Vem som helst fick ge ett anbud, så ur den synvinkeln var det också fri konkurrens. Men då visste bolaget att man kunde köra turerna på ett lönsamt sätt trots att det inte fanns så många passagerare. Nu är lönsamheten inte på säker grund. Det upp till kunden om man använder tjänsterna eller inte, och det avgör om de alls finns.

Punavaara kopplar också läget till målet att skära ner på växthusgaserna.

– Från statligt håll vill man minska på privatbilismen, men samtidigt har man skurit ner drastiskt i stöden till kollektivtrafiken. I ett så här stort och glesbefolkat land är det svårt att skapa en fungerande och heltäckande kollektivtrafik.

Fre-lö 7.35 Kouvola-Helsingfors. Stannar också i Liljendal, Lappträsk och Borgå.

5.50 Lovisa-Helsingfors.

Vardagar 10.00 Helsingfors- Lovisa.

Helsingfors-Lovisa vardagar kl. 10, 16, 18 och 19.30.

Lovisa-Helsingfors kl. 12.25 och 13.10.

Turerna till flygplatser och hamnar avvecklas.

Hela listan finns på Savonlinjas webbsidor: www.savonlinja.fi/fi/uutiset/savonlinja-paivittaa-kaukoliikenteensa

Mer läsning