Sätt skräpet där det hör hemma

Matrester hör till bioavfall, tidningar läggs i pappersinsamlingen och glasflaskor slängs i glasbehållaren. Det vet ju alla. Eller gör de?