Satsningen på äldrevården i Borgå bär frukt

De satsar på en bättre äldrevård i Borgå, Ann-Sofie Silvennoinen och Harriet Finne-Soveri. Bild: Kristoffer Åberg

Under 2020 stod servicehemmen i Borgå i tur, i år får hemvårdarna vara med och utveckla sitt jobb. Stadens satsning på äldrevården har både de äldre och de som jobbar med de äldre, vårdarna, som målgrupp.

– Det räcker inte att man uppnår den nivå som lagen kräver av vården vid ett servicehem. Det behövs så mycket mer, säger Harriet Finne-Soveri, docent i geriatri vid Helsingfors universitet.Hon har til...