Satsningar på juniorer bär frukt inom jubilerande segelförening

FÖRENING MED ANOR. Borgå Segelskap firar 110 år den här våren. Bilden är tagen under Napoleon Race på Orrbyfjärden i augusti 2013. Bild: Cay Bärlund

En aktiv segelförening firar den här våren sitt 110-årsjubileum i Borgå.

Föreningen Borgå Segelsällskap grundades den 14 mars 1906 och fyller 110 år i år. Själva jubileet arrangeras för föreningens medlemmar den 2 april på Café Cabriole.

BSS har således en rätt lång historia bakom sig som förening. Mycket har hunnit hända under de gångna åren. Föreningen har varit aktiv inom olika verksamhetsområden men koncentrationen har varit på motor- och segelbåtssport inklusive juniorverksamhet.

I dag har föreningen cirka 440 medlemmar varav ungefär 60 är juniorer. I föreningens båtregister finns det sammanlagt 183 båtar.

BSS är medlem i föreningen Segling och Båtsport i Finland. Också SBF:s verksamhet inleddes 1906, på den tiden Finlands Seglarförbund och Finlands Båtförbund, och den är Finlands intresseorganisation för segel- och båtsällskap.

Borgåföreningen har under de gångna åren verkat på olika ställen inom staden och den gamla landskommunen. I dag ligger föreningens klubbhamn i Kugghamn intill Emsalö bro. Den används som hamn för föreningens och medlemmarnas båtar. Där finns cirka 60 båtplatser och hamnen är även bas för junior- och kappseglingsverksamheten.

Föreningen arrenderar tillsammans med Porvoon Kipparit en holme väster om Onas. Holmen ar avsedd för föreningens medlemmar och på området finns bland annat brygga med bojplatser, samlingslokal, bastu, servicebyggnader och grillplatser.

Under året arrangeras flera större tävlingar för lättbåtar, Östra Syndikatets deltävlingar för kölbåtar samt tävlingar för DN isjakter.

Emsalöregattan för lättbåtar är nationellt sett en stor regatta med rankingklasser. Som tillägg arrangeras en uttagningstävling för optimistseglare och interna mästerskapstävlingar.

Inom juniorverksamheten har de senaste åren varit synnerligen aktiva. Satsningarna på en strukturerad träning har börjat ge resultat och förra året hade BSS i tillägg till de nationella mästerskapstävlingarna också deltagare i junior VM och NM tävlingar.

Verksamheten för kölbåtar har åter aktiverats och föreningen satsar på eskader och interna tävlingar för den här gruppen av medlemmar. Inom den här verksamheten strävar man också efter att hjälpa och instruera nya medlemmar bland annat när det gäller användningen av båtar.

Mera information om BSS finns på föreningens hemsida bss.fi.