Satsning på Söderkulla ger hävstångseffekt

Poängen är att varje satsning på Söderkulla gård höjer fastighetspriset i hela området.

Att både våra Helsingforsbekanta och taxin i Östra centrum vet att koppla vår by Gumbostrand till Konst (& Form) inger oss bybor en känsla av stolthet. Vi bor inte i en ömkansvärd landsortshåla utan i ett prestigegivande grannskap. Den känslan är redan i sig trevlig och den har sannolikt också en positiv inverkan på fastighetspriserna.

Om vi utgår från att Söderkulla gårds influensområde bebos av 4 000 invånare, motsvarar detta ungefär 20 000 kvadratmeter bostadsyta vars värde lågt räknat är 3 000 euro per kvadratmeter eller 60 miljoner euro. Anta att Söderkulla gård förädlas till ett högklassigt kulturcentrum och att efterfrågan, priset, stiger med 1 procent skulle värdeökningen vara 600 000 euro, som naturligtvis till 99 procent hamnar i husägarnas ficka, men en del (6 000 euro per år) i kommunens kassa som ökad fastighetsskatt. Om Söderkullas prestige skulle öka fastighetsägarnas stolthet och värdeförväntningarna med 5 procent blir utfallet tre miljoner för fastighetsägarna och 30 000 euro per år för kommunen.

Poängen är att varje satsning på Söderkulla gård höjer fastighetspriset i hela området och att detta sker redan i planeringsskedet, som för kommunen är praktiskt taget gratis. Starka rent ekonomiska argument manar därför till eftertanke, till intelligent och framsynt planering av Söderkulla gård. Att lägga litet pengar på eftertanke är nu en god affär.

Gustav Tallqvist Gumbostrand

Mer läsning