Satsa på hemvården

Mitt hem är min borg – så lyder ordspråket. För människans välbefinnande är det viktigt att man får vara hemma på ålderns höst. Hemvården gör ett värdefullt jobb för att möjliggöra att äldre kan bo i den trygga hemmiljön. För anhöriga är det en lättnad när servicen fungerar. Samtidigt är hemvården förebyggande arbete som minskar trycket på institutionsvården.

Jag har hört både goda och dåliga omdömen om hemvården. En avgörande faktor i hur servicen upplevs torde vara huruvida personalen har tid att sköta sitt jobb. I värsta fall kan körschemat vara så stressigt att hemvårdaren inte hinner äta under sitt arbetspass. För klienterna skapar det oro om hemvårdaren bara springer in och ut ur deras hem.

Det är viktigt att det finns tillräckligt med personal inom hemvården och att verksamheten leds på ett förtroendeingivande sätt.

Mikael Hiltunen SDP, Borgå