Säsongsarbetare ska kunna komma till Finland även i år – inkvartering i enkelrum rekommenderas

Fjolårets storstopp på Nestes raffinaderi i Sköldvik sköts upp på grund av coronapandemin. Säsongarbetarna spelar central roll när arbetena beräknas köra i gång efter påsk. Bild: Ksf-arkiv/Kristoffer Åberg

Nya anvisningar för säsongsarbetare innehåller bland annat krav på karantän och negativt coronatest.

Säsongsarbetare ska kunna komma till Finland även i år, och Jord- och skogsbruksministeriet har nu gett uppdaterade anvisningar om hur inresan för säsongsarbetare inom primärproduktionen kan ske på ett hälsosäkert sätt.

Enligt anvisningarna ska en säsongarbetare som reser till Finland vara i karantän i 14 dygn innan hen får börja arbeta på gården, eller kunna visa upp två negativa coronatest. Arbetsgivaren ska också på förhand informera arbetstagaren om att det inte är tillåtet att resa till Finland om man har symtom som tyder på coronavirusinfektion.

Dessutom ska företag som sysselsätter utländska säsongarbetare bland annat ta fram en hälsosäkerhetsplan, och det ska finnas en kontaktperson för hälsofrågor.

Enligt anvisningarna ska säsongarbetarna också bo i så små enheter som möjligt, helst i enkelrum.

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä (C) säger i ett pressmeddelande att det är ytterst viktigt att trygga tillgången på säsongsarbetskraft utan att riskera hälsosäkerheten.

"När gårdarna följer anvisningarna värnar de om både säsongarbetarnas och gårdens hälsosäkerhet. På detta sätt ser vi till att skördearbetet kan skötas på normalt sätt också under undantagsförhållanden", säger Leppä i ett pressmeddelande.

Största delen av säsongsarbetarna förväntas komma till Finland från Ukraina.